Historia - Kalendarium

25 grudnia 1220 roku - pierwsza wzmianka o Częstochowie w piśmie biskupa krakowskiego Iwa Odrowąża

1377 rok - ks. Władysław Opolczyk nadaje hutę żelaza braciom Jaśkowi i Niczko

1377 rok Pierwszym wójtem został Hanko Gerlach

22 czerwca 1382 roku - sprowadzenie przez Księcia Władysława Opolczyka z Węgier zakonników zwanych Paulinami od patrona zakonu św. Pawła Pustelnika

31 sierpnia 1384 roku - przekazanie Paulinom pod opiekę obraz Matki Boskiej

1384 rok - Pojawia się zapis miasta jako "Częstochowa"

1388 rok - nadanie nazwy wzgórza "Jasna Góra"

1423 rok - Król Władysław Jagiełło nadaje Zygfrydowi Barucie jako przywilej wójtostwo częstochowskie

1502 rok - odnowienie przywileju lokacyjnego miasta Częstochowa przez króla Aleksandra Jagiellończyka

1531 rok - Jan Kliziński kupuje od Mikołaja Szydłowieckiego wójtostwo częstochowskie

1581 rok - Na Jasnej Górze przebywa król Stefan Batory, jako wotum podarowuje różaniec i pałasz

1654 rok - Pożar niszczy wieżę kościoła na Jasnej Górze

1655 rok - obrona Jasnej Góry przed Szwedami

1670 rok - ślub króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego z arcyksiężniczką Eleonorą na Jasnej Górze

1674 rok - król Jan III Sobieski pierwszy raz na Jasnej Górze

1690 rok - jeden z największych pożarów Jasnej Góry. Zniszczył XV-wieczny gotycki kościół

1702 rok - powstaje szkic kartograficzny miasta

1704 rok - wybuch prochów w arsenale jasnogórskim

1710 rok - pożar biblioteki jasnogórskiej, ginie część cennych rękopisów

8 września 1717 roku - wieś Częstochówka prawa miejskie

1750 rok - pożar Częstochówki. Spłonęło 140 domów

1761 rok - zostaje wydany przez króla Augusta III przywilej dla cechu piekarzy częstochowskich. Na jego mocy zabrania się osobom spoza cechu wypieku chleba częściej niż raz w tygodniu i sprzedaży go poza dniami targowymi

1771 rok - oblężenie Jasnej Góry przez wojska rosyjskie pod dowództwem gen. Drewicza

1793 rok - oblężenie Jasnej Góry przez wojska pruskie

1793 rok - Częstochowa włączona została do zaboru pruskiego

1799 rok - założony został Cmentarz Żydowski "Kierków"

1801 rok - Częstochowa zostaje włączona do diecezji wrocławskiej

1807 rok - zajęta przez wojska Napoleona

1807 rok - Częstochowa wchodzi w skład nowo utworzonego Księstwa Warszawskiego

1818 rok - wytyczono drogę główną łączącą Starą i Nową Częstochowę oraz Jasną Górę z inicjatywy cara Aleksandra I

19 sierpnia 1826 roku - obie miejscowości połączyły się w jeden organizm miejski

1826 rok - został założony park miejski im. Stanisława Staszica

1826 rok - pierwszy prezydent Częstochowy - Józef Gąsiorowski

1827 rok - Paweł Szyszkowski otwiera w Częstochówce drukarnię

1828 rok - został wzniesiony ratusz według projektu Franciszka Reinsteina

1845 rok - budowa dworca Kolei Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej

17 listopada 1846 roku - wjechanie pierwszego pociągu z Warszawy

1848 rok - nadanie miana Alei Ulicy Panny Maryi (obecna Aleja Najświętszej Marii Panny)

1852 rok - pierwszy aparat telegraficzny dworcu kolejowym

1855 rok - zbudowano linie kolejową Częstochowa - Kielce

1857 rok - rozpoczyna się budowa 9 studni publicznych

1871 rok - powstaje Ochotnicza Straż Pożarna (dawniej Ochotnicza Straż Ogniowa)

1881 rok - Władze cesarskie wydają zgodę na otwarcie drugiej drukarni na terenie Częstochowy. Mieściła się przy al. NMP 12.

1881 rok - początki działalności Częstochowskie Zakłady Przemysłu Zapałczanego

1881 rok - uruchomienie farbiarni W. Brassa i guziczarni Braci Grossman

1882 rok - powstaje przędzalnia " Błeszno" późniejsza "Częstochowianka"

1882 rok - powstał najstarszy Zakład Włókienniczy "STRADOM" w Częstochowie

1883 rok - początki zakładu CEBA

1886 rok - pojawienie się światła elektrycznego na ulicach Częstochowy (najwcześniej na ziemiach polskich)

1887 rok - zostaje uruchomiona fabryka wyrobów celuloidowych i fabryka włókiennicza "Peltzery"

1890 rok - zostaje otwarta fabryka "Union - Textile"

1892 rok - uruchomiona zostaje elektrownia obok ratusza

1894 - 1895 rok - powstają 3 odlewnie żelaza: "Wulkan"; "Metalurgia"; "Bracia Kanczewscy"

1896 rok - powstaje przędzalnia i tkalnia juty "Warta"

1899 rok - otworzono hutę im. B. Hantke

1900 rok - pierwsze miejskie telefony

1901 rok - Powstaje Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie, założone przez dr Wł. Biegańskiego

1902 rok - Częstochowa uzyskuje połączenie z Herbami

1905 rok - powstanie Muzeum Higienicznego w secesyjnym pawilonie w parku im. St. Staszica

1905 rok - w Częstochowie zostaje utworzona parafia ewangelicka

1906 rok - przy ul. Jasnogórskiej zostaje otwarta szkoła akuszerek

1906 rok - powstaje pierwsze w Częstochowie gimnazjum męskie, prowadzone przez Waleriana Kuropatwińskiego

1908 rok - Powołanie w Częstochowie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

15 sierpnia - 30 września 1909 roku - pierwsza Wystawa Przemysłu i Rolnictwa

1910 rok - spółka "Peltzer i Synowie" została przekształcona w spółkę akcyjną pod nazwą Towarzystwo Akcyjne Przemysłu Włókienniczego

1911 rok - Częstochowa uzyskuje połączenie z Kielcami

1911 rok - zbudowano budynek dla straży ogniowej służący do dziś

1913 rok - pożar fabryki zapałek przy ul. Ogrodowej

3 sierpnia 1914 roku - wojska niemieckie zajęły Częstochowę

1915 rok - Częstochowa pod zaborem niemieckim

1916 rok - powstało w Częstochowie Towarzystwo Biblioteki Publicznej z inicjatywy dr Władysława Biegańskiego

1917 rok - otwarcia pierwszej w mieście biblioteki publicznej (ul.Kościuszki14 prywatne mieszkanie jednego z członków towarzystwa)

1917 rok - zmarł Władysław Biegański, lekarz i filozof

1918 rok - Niemcy opuszczają Częstochowę

1918 rok - po odzyskaniu niepodległości miasto przystąpiło do dalszej rozbudowy

1919 rok - Powiat częstochowski zostaje włączony w skład województwa kieleckiego

1920 rok - Rada Związków Zawodowych powołuje Robotnicze Pogotowie Ratunkowe przyczyną była epidemia grypy "hiszpanki"

1920 rok - Został zatwierdzony statut "Spółki Akcyjnej Browaru w Częstochowie, d. Karol "Szwede"

1922 rok - powstaje Częstochowska Szkoła Przemysłu Ludowego (istniała do 1935 roku)

1923 rok - przejęte zostało przez władze miasta i zmieniło nazwę na Miejskie Muzeum Krajoznawcze i Higieniczne

1925 rok - diecezja częstochowska włączona do archidiecezji krakowskiej (pierwszym biskupem został Teodor Kubina)

1925 rok - na stadionie przy ul. Dąbrowskiego odbyły się wyścigi cyklistów i motocyklistów

1926 rok - wybudowana zostaje nowa elektrownia na Zawodziu

1927 - 1931 rok - prezydent Romuald Jarmułowicz

1928 rok - oddano do użytku pierwsze częstochowskie lotnisko na Kucelinie

1928 rok - początek budowy teatru częstochowskiego

1930 rok - uroczyste otwarcie teatru częstochowskiego

1931 rok - otwarcie kasyna wojskowego w "Domu Księcia"

1932 rok - powstaje Towarzystwo Popierania Kultury Regionalnej

1933 rok - miasto stało się starostwem grodzkim

1935 rok - urodziła się Halina Poświatowska

3 września 1939 rok - Wojska hitlerowskie zajęły miasto

1939 rok - początek istnienia częstochowskich Szarych Szeregów

1939 rok - Hitlerowcy palą nową synagogę. Dziś w na jej miejscu znajduję się budynek częstochowskiej Filharmonii.

1945 rok - Częstochowa zostaje wyzwolona przez wojska radzieckie pod dowództwem Siemiona Chochriakowa spod okupacji niemieckiej. Garnizon niemiecki opuszcza Jasną Górę.1945 rok - otwarcie miejskiej biblioteki przy al. NMP 22

1946 rok - w "Częstochowiance" powstaje pierwszy Teatr Robotniczy. Premierowa sztuka to "Wicek i Wacek" opowiadająca życie szlachecko-ziemiańskich nierobów

1949 rok - powstaje pierwsze osiedle Raków I

1949 rok - powołana została Wyższa Szkoła Inżynierska w Częstochowie

1949 rok - Polski Czerwony Krzyż uruchamia w Częstochowie pogotowie ratunkowe

1950 rok - na mocy uchwały Sejmu ustawodawczego Częstochowa oraz powiat częstochowski zostały włączone do województwa katowickiego

1950 - 1955 rok - budowa osiedla Raków II

1951 rok - na częstochowskim dworcu kolejowym zostaje oddany do użytku telefon na monety 50 groszowe

1952 rok - rozpoczyna się budowa osiedla "Śródmieście"

1953 rok - likwidacja lotniska na Kucelinie

1955 rok - rozpoczął się pierwszy występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Częstochowskiej

1955-1956 rok - Szkoła Inżynierska zmienia nazwę na Politechnikę Częstochowską

1956 rok - ukazuje się pierwszy nr "Gazety Częstochowskiej"

1957 rok - Zdzisław Mackiewicz (1933), założyciel ciastkarni "Ptyś" uzyskuje dyplom mistrza ciastkarskiego jako najmłodszy w województwie

1957 rok - Państwowy Teatr Dramatyczny otrzymuje imię Adama Mickiewicza

1957 rok - zostaje otwarty pierwszy w Częstochowie sklep cukierniczy Fabryki im. 22 Lipca (Wedel) przy al. NMP 24

1958 rok - zostaje oddany odcinek trasy od Rynku Wieluńskiego do ul. Ochotników Wojennych (dziś ul. Popiełuszki) zwaną częstochowską W-Z

1959 rok - do częstochowskich mieszkań zostaje podłączony gaz

1960 rok - w kinie "Wolność" zostaje zamontowany ekran umożliwiający oglądanie obrazu panoramicznego. Pierwszym filmem, jaki pokazano był "Casino de Paris"

1961 rok - na Tysiącleciu zostaje otwarty szpital miejski

1961 rok - ma miejsce pierwsza w mieście rywalizacja żużlowców o Złoty Kask

1963 rok - urodził się Zygmunt "Muniek" Staszczyk współzałożyciel, lider, wokalista, autor tekstów, zespołu T. Love. Absolwent IV LO w Częstochowie

1963 rok - oddano do użytku budynki sądów przy ul. Dąbrowskiego

1964 rok - przeniesiono dworzec PKS spod Filharmonii na plac przed dworcem PKP

1965 rok - otwarto Filharmonie

1965 rok - otwarcie Rezerwatu Archeologicznego na Rakowie, jedynego w Polsce skansenu kultury łużyckiej

1966 rok - Przy ul. Deglera (dziś ul. Dąbrowskiego) oddano do użytku stadion CKS "Budowlani"

1967 rok - na siedzibę muzeum przeznaczono zabytkowy gmach dawnego miejskiego ratusza, w którym, między innymi, mieści się ono aż do dziś

1967 rok - zmarła Halina Poświatowska, poetka

1968 rok - w częstochowskiej Filharmonii rozpoczyna się pierwszy Ogólnopolski Festiwal Skrzypcowy

1968 rok - w podjasnogórskim parku im. St. Staszica otwarto Centralne Muzeum Górnictwa Rud Żelaza

1969 rok - po remoncie otwarto obserwatorium astronomiczne

1971 rok - rozpoczynają się zdjęcia do filmu "Potop" w reż. Jerzego Hoffmana

1974 rok - oddanie do użytku Promenady XXX-lecia PRL (dziś Promenada im. Czesława Niemena)

1974 rok - oddano do użytku krytą pływalnie przy ul. Łukasińskiego

1974 rok - oddano do użytku pawilony "Cepelii"

1974 rok - rozpoczyna się rozbiórka zabytkowego dworca przy ul. Świerczewskiego (dziś ul. Piłsudskiego)

1975 rok - przy ul Chochriakowa w rocznicę 30-lecia wyzwolenia Częstochowy przez wojska rosyjskie zostaje odsłonięty pomnik- czołg T 34

1976 rok - otwarto częstochowski odcinek trasy szybkiego ruchu Warszawa-Katowice

1978 rok - zmodernizowanie stadionu żużlowego

1979 rok - pierwsza wizyta Jana Pawła II

13 grudzień 1981 rok - ogłoszenie stanu wojennego, trwał do 31 grudnia 1982 roku

1982 rok - to Jubileuszu Sześćsetlecia założenia klasztoru OO Paulinów na Jasnej Górze

1982 rok - na Cudowny Obraz Matki Boskiej nałożono nową "Suknię 600-lecia" wykonaną przez siostrę Genowefę Rawę ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

1982 rok - zostaje otwarte Muzeum 600-lecia Jasnej Góry

16 - 23 czerwca 1983 roku - druga pielgrzymka Jana Pawła II do Częstochowy

1985 rok - "Zima stulecia" w Częstochowie zanotowano -30,4 stopnia C

1985 rok - nadanie nazwy "Polonia" hali przy ul. Dekabrystów

1986 rok - powstaje Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej

1987 rok - trzecia wizyta Jana Pawła II w Częstochowie

1989 rok - ukazuje się pierwszy nr Częstochowskiego Magazynu Numizmatycznego

1990 rok - pożar na Jasnej Górze. Objął XV-wieczne zabudowania, zbiory biblioteczne nie zostały uszkodzone. Przyczyną pożaru było podpalenie przez niedoszłego kandydata do zakonu

1990 rok - odbywa się pierwszy bieg uliczny "Złota Mila Częstochowy"

1990 rok - prezydentem miasta Częstochowy zostaje Tadeusz Wrona do 1995 roku

1991 rok - powstał Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej "Gaude Mater"

14-15 sierpnia 1991 rok - VI Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze międzynarodowym w Częstochowie. Papież przekazuje młodym zgromadzonym na Jasnej Górze w liczbie miliona sześciuset tysięcy orędzie Chrystusa, w którym nie ma miejsca na podziały. Wszyscy jesteśmy braćmi

1991 rok - w Częstochowie powstaje Straż Miejska

1992 rok - inauguracja pierwszego roku akademickiego w Wyższej Szkole Języków Obcych i Ekonomii

1993 rok - otrzymanie Honorowej Flagi Europy

1994 rok - dyrektorem częstochowskiego teatru zostaje Henryk Talar

1994 rok - otwarto pierwszą w mieście ścieżkę rowerową. Biegła z Północy do Wałów Dwernickiego

1995 rok - otrzymanie Honorową Tablicę Europy

1995 rok - prezydentem miasta Częstochowy zostaje Halina Rozpondek do 1998 roku

1996 rok - otwarcie w Częstochowie zachodniej części dworca kolejowego

1997 rok - przed częstochowskim dworcem zostało odsłonięte popiersie Władysława Biegańskiego

1997 rok - dyrektorem naczelnym i artystycznym częstochowskiego teatru zostaje Marek Perepeczko do 2003 roku

1997 rok - V wizyta Papieża Jana Pawła II na Jasnej Górze

1998 rok - Częstochowa otrzymuje nagrodę "Prix de l Europe" - za działania na rzecz integracji europejskiej i rozwój współpracy z samorządami miast europejskich

1998 rok - po remoncie oddano do użytku bibliotekę jasnogórską

1 stycznia 1999 roku - Częstochowa nie jest już stolicą województwa, należy do województwa śląskiego

1999 rok - pierwszy raz występuje w Częstochowie Krzysztof Penderecki

1999 rok - w ośrodku "Gaude Mater" ma miejsce promocja pierwszego tomu "Słownika biograficznego ziemi częstochowskiej" pod red. Andrzeja J. Zakrzewskiego

1999 rok - VI wizyta papieża Jana Pawła w Częstochowie

2000 rok - pierwsza inauguracja roku akademickiego Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki przy ul. Ogrodowej 45

2000 rok - w parku jasnogórskim St. Staszica oddano po wielomiesięcznym remoncie pawilon Muzeum Częstochowskiego

2003 rok - dyrektorem częstochowskiego teatru zostaje Katarzyna Deszcz

2002 rok - prezydentem Częstochowy zostaje Tadeusz Wrona do 2006 roku

2006 rok - na kolejną kodencję prezydentem Częstochowy zostaje Tadeusz Wrona do 2010 roku
              ©  2024  Częstochowa Dawniej i Dziś. Wszelkie prawa zastrzeżone.            Licznik odwiedzin: 1963
Realizacja:  WSHiT w Częstochowie